fagomrader

Holdingselskap

Verdiene har det best med å være samlet og bli forvaltet i et holdingselskap.
Vi er opptatt av å trygge verdier.

Restaurant

Kontroll på likviditet, varegjennomstrømning og leverandøravtaler. Personaladministrasjon, timelister og offentlig rapportering.

Bar / Pub

Kasseoppgjør, timelister, bestillinger, off. Rapportering, lønn og betalinger. Vi har effektive rutiner og hjelper deg med å sette alt i system.

Bryggeri

Import, off.rapportering, særavgifter, avregningsavtaler, provisjoner, avstemming mot utenlandske leverandører, valuta – vi kjenner problematikken

Importør / Grossist

Import, avregningsavtaler, provisjoner, lager, avstemming mot utenlandske leverandører, valuta – vi kjenner problematikken

Vin, Øl og Brennevin

Import, avgifter, off.rapportering, avregningsavtaler, provisjoner, toll-lager, avstemming mot utenlandske leverandører, valuta – vi kjenner problematikken

Hotel

Vare og personal logistikk, avdeligsregnskap, kasseoppgjør, avregning av provisjoner, HMS og verneombud m.v. Problemstillingene er mange – vi hjelper deg på veien.

Catering

Fakturering, timelister, bestillinger, innkreving, lønn og betalinger. Vi har effektive rutiner og hjelper deg med å sette alt i system.

Cafe

Kasseoppgjør, timelister, bestillinger, lønn og betalinger. Vi har effektive rutiner og hjelper deg med å sette alt i system.

Mat- og Vinkurs

Innenfor/utenfor avgiftsområdet for mva. Salg av gavekort, innleie av arbeidskraft ulike oppgjørsformer m.v. Vi kjenner utfordringene..