Regnskapsfører

Selskap

Stiftelse av selskap
Administrasjon
Eier og aksjonæravtaler
Holdingselskaper og selskapsstruktur
Styrearbeid
Personal og lønn

Finans

Kapitalendringer
Emisjoner
M&A bistand
Due Diligence
Verdivurderinger

Økonomi

Regnskap
Rapportering
Analyser
Likviditetsstyring
Årsregnskap
Skatt og avgift

Rådgivning

Personal og HMS
Selskapsstruktur
Aksjonærbistand
Problemløsning
Finansiering

Kontaktinformasjon

Zpecter Horeca Økonomi AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Fjordveien 1, 1363 Høvik

Zpecter Økonomi AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Fjordveien 1, 1363 Høvik

Marthe Nossen
E-post: Marthe.Nossen@zho.no
Telefon: 93 01 00 93

Fred Bråthen
E-post: Fred.Brathen@zpecter.no
Telefon: 90 12 72 32