Om oss

Regnskapsfører

Selskap

Stiftelse av selskap
Administrasjon
Eier og aksjonæravtaler
Holdingselskaper og selskapsstruktur
Styrearbeid
Personal og lønn

Finans

Kapitalendringer
Emisjoner
M&A bistand
Due Diligence
Verdivurderinger

Økonomi

Regnskap
Rapportering
Analyser
Likviditetsstyring
Årsregnskap
Skatt og avgift

Rådgivning

Personal og HMS
Selskapsstruktur
Aksjonærbistand
Problemløsning
Finansiering

Kontaktinformasjon

Zpecter Horeca Økonomi AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Københavngata 2 , 0553 Oslo

Zpecter Økonomi AS
Autorisert regnskapsførerselskap
Fjordveien 1, 1363 Høvik

Marthe Nossen
E-post: Marthe.Nossen@zho.no
Telefon: 93 01 00 93

Fred Bråthen
E-post: Fred.Brathen@zpecter.no
Telefon: 90 12 72 32